Interaktiva böcker bidrar till ökad tillgänglighet för alla

I Simrishamns kommun finns flera skolor som deltar i utvecklingsarbetet med Gleerups interaktiva böcker. Lotta Persson, utvecklingsledare i Simrishamns kommun, berättar om den digitala resan man påbörjat i kommunen

 

 

– Vi har börjat en lång och spännande resa. Det är en stor utmaning men också jättespännande att vara med. Att gå in som en hel kommun gör naturligtvis att olika utmaningar dyker upp för olika stadier och skolor, säger Lotta Persson. 

 

Skolans digitalisering 

– Som jag ser det är digitaliseringen i skolan inte en fråga om, utan hur. Dels har vi de nationella styrdokumenten som säger att det ingår i vårt professionella uppdrag,  dels har digital kompetens pekats ut som en av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande, säger Lotta Persson. 

 

– Vi måste också vara där våra elever är och de är digitala. När vi hör att 50 procent av treåringarna använder internet dagligen då kan vi tycka att det är bra eller dåligt, men det spelar ingen roll. Vi måste vara med, fortsätter hon.

 

En-till-en-kommun

Lotta Persson har själv tidigare erfarenhet som lärare i svenska och engelska och har också varit vikarierande och biträdande rektor. 2011 beslutade Simrishamns kommun att ge alla lärare i kommunen egen dator. Samma år började man att jobba en-till-en i årskurs 7 och i år 1 på gymnasiet. Sedan 2013 jobbar man en-till-en i hela kommunen.

– Vi skaffade oss tekniken med datorer och iPads men insåg att vi också behövde fylla tekniken med något. Vi vet ju att vi också behöver kunskapen. Därför bestämde vi oss för att gå in i pilotprojektet och testa Gleerups interaktiva böcker med alla kommunens skolor. Idag är vi en en-till-en-kommun med pilotskolor från klass 1 till gymnasiet, säger Lotta.   

 

Tillgänglighet för alla elever 

Lotta Persson och hennes kollegor i Simrishamn ser många fördelar med Gleerups interaktiva böcker.   

– Det som jag tänker på främst är tillgängligheten. Inte bara att alla elever har sina böcker i sin egen dator utan tillgängligheten för alla elever oavsett om du har lätt eller svårt att lära. Du kan lyssna på texten som finns, du kan ändra bakgrundsfärg eller förstora texten. Det gör att interaktiva böcker ger en tillgänglighet för allt sorts lärande och alla elever. Det är en stor fördel. 

 

Lotta Persson berättar hur de sett att det som gynnar svaga elever också gynnar alla elever. Därmed utjämnar de interaktiva böcker elevernas olika förutsättningar. 

– Vi är också positiva till att de interaktiva böckerna är så flexibla, att man som lärare kan lägga till eget material och på så sätt bygga ut boken efter egna önskemål. Att läromedlet är kompatibelt med lärarens egen planering och att man kan individualisera, det är en stor fördel, fortsätter Lotta.  

 

Lotta Persson ser också att det finns utvecklingspotential i de interaktiva böckerna. 

– Jag tror det finns mycket kvar att bygga vidare på i de interaktiva böckerna. Framförallt är det roligt att vara med i utvecklingsfasen som pilotskola och kunna tillföra saker, säger hon. 

 

Digitala läromedel i verktygslådan

– Samtidigt känner jag att vi har flera utmaningar.  Alla är inte med på tåget från början. Vi måste motivera den personal som ser hinder med att jobba digitalt. Vissa har åsikter om att man sitter framför datorskärmen hela dagen. Vissa menar att om man bara jobbar digitalt så glömmer man bort det andra. 

 

– Jag tycker det är viktigt att se det digitala perspektivet som en del i vår verktygslåda. Det finns många andra dimensioner också. Men vi måste bli skickliga på att jobba digitalt eftersom vi ser vilka fördelar det ger. Jag tror på den oändliga potentialen i att jobba digitalt, det gör jag verkligen, avslutar Lotta Persson.  

 

 

 

 

Upptäck Gleerups digitala läromedel

Gleerups digitala läromedel bygger på våra mest populära serier. Här finns samma fylliga faktainnehåll som i de tryckta läromedlen – och oerhört mycket mer!


Utforska Exploro

Exploro är en helt ny typ av läromedelstjänst som ger lärare och elever tillgång till alla ämnen för hela 4–9! Läs mer och prova gratis!

Läsguide för gymnasiet i Gleerups digitala läromedel

Nyhet! Läsguide för gymnasiet

För att hjälpa eleverna att bli goda läsare och stödja deras läsförmåga finns nu en läsguide för gymnasiet i Gleerups digitala läromedel. Sedan tidigare finns en läsguide tillgänglig i alla digitala läromedel för årskurs 4-9.

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Flera användbara nyheter som hjälper dina elever med läsning och smart studieteknik i Gleerups digitala läromedel. Helt nya digitala läromedel i musik och slöjd för 7-9 samt den helt nya läromedelstjänsten Exploro för 4-9.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!

 

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även ett brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola. Välkommen att titta runt, och hör gärna av dig om du har några frågor!