Många pedagogiska fördelar med interaktiva böcker i särskild undervisningsgrupp

Den här veckan har det blivit dags för Geijerskolan i Sundvall att blogga på vår pilotblogg. Henric Larsson är lärare på skolan, en liten skola med en särskild undervisningsgrupp inom grundskolan för elever i behov av särskilt stöd inom området NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).Att vara pilotskola och pilot är bra, speciellt på min skola som är en särskild undervisningsgrupp. Det som är bra är att man får allt samlat på ett ställe och eleverna har hjälp med läsning och får skriva på dator.

Jag upplever att det är att lätt att jobba med Gleerups interaktiva böcker, speciellt när eleverna har tillgång till egna datorer. Jag brukar använda det digitala läromedlet som grund i min undervisning och ibland som repetition för elever som har kommit från andra skolor.  

Egna datorer förutsättning 
De svårigheter eller problem som jag har stött på beror mest på att vi lärare på denna skola inte har tillgång till egna datorer, vilket gör att man inte kommer åt materialet när man har tid. Nu har skolan till slut gått med på att ge oss egna datorer. Det kan också bli problem om elever vägrar logga in. Vissa svårigheter med uppläsning kan också uppstå när rösten, dvs talsyntesen, upplevs som ”konstig”.

Många pedagogiska fördelar
De pedagogiska fördelarna är lättillgängligheten, ett bra strukturerat material, dokumentationen är väl samlad och allt är kopplat till styrdokumenten. Det mina elever gillar bäst med den interaktiva bokens innehåll och funktioner är lättillgängligheten, både i skolan och hemma.

Smart funktion

Den smarta funktion i den interaktiva boken som jag tycker bäst om är följdfrågorna efter varje kapitel och speciellt kryssfrågorna. 

Börjar med film
En lektion börjar med en snabb repetition. Om det finns en film tittar vi på den först, sedan går vi igenom ett avsnitt tillsammans. Ibland läser datorn och ibland läraren. Läraren fyller i och fördjupar kunskapen samt ställer frågor under genomgången för att se om eleven eller eleverna är med. Efter vi gått igenom avsnittet jobbar vi med frågorna. 

Henric Larsson, lärare 
Geijerskolan 

 

 

 

 Gleerups författare Ninni Wahlström har tilldelas Läromedelsförfattarnas pris i kategorin kurslitteratur.

Läs mer

Upptäck Gleerups digitala läromedel

Gleerups digitala läromedel bygger på våra mest populära serier. Här finns samma fylliga faktainnehåll som i de tryckta läromedlen – och oerhört mycket mer!


Utforska Exploro

Exploro är en helt ny typ av läromedelstjänst som ger lärare och elever tillgång till alla ämnen för hela 4–9! Läs mer och prova gratis!

Läsguide för gymnasiet i Gleerups digitala läromedel

Nyhet! Läsguide för gymnasiet

För att hjälpa eleverna att bli goda läsare och stödja deras läsförmåga finns nu en läsguide för gymnasiet i Gleerups digitala läromedel. Sedan tidigare finns en läsguide tillgänglig i alla digitala läromedel för årskurs 4-9.

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Flera användbara nyheter som hjälper dina elever med läsning och smart studieteknik i Gleerups digitala läromedel. Helt nya digitala läromedel i musik och slöjd för 7-9 samt den helt nya läromedelstjänsten Exploro för 4-9.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!

 

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även ett brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola. Välkommen att titta runt, och hör gärna av dig om du har några frågor!