25 Nov 2019

Nyfiken på IKT-pedagogen Molly Karlsson?

Vad gör en IKT-pedagog? Vilken roll spelar IKT-pedagogen för skolans digitala utvecklingsarbete? Hur driver man bäst IKT-utveckling på en skola? Vi träffade Molly Karlsson som är IKT-pedagog i Ängelholms kommun. 

Molly Karlsson har jobbat i mer än 30 år som lärare och med IKT sedan 2000. Idag är hon IKT-pedagog på Villanskolan i Ängelholms kommun. Kommunen har 12 kommunala grundskolor med totalt cirka 4500 elever och 400 lärare.

Eleverna kommer i första hand 
– För mig kommer eleverna alltid i första hand och jag jobbar mycket med likvärdighet. Oavsett vilken lärare våra elever har så ska de få ett bra digitalt stöd och möjlighet att utveckla en digital kompetens, säger Molly.

– Som IKT-pedagog ska jag kunna stötta en digitalt ovan lärare, så att den också kan ta kliv i digitaliseringsprocessen. Målet är att jag ska kunna backa ut ur klassrummet och att den digitala lärmiljön ska leva vidare, fortsätter hon. 

Rollen har förändrats
IKT-pedagogens roll ser väldigt olika ut från skola till skola. En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen

– Rollen som IKT-pedagog har förändrats under mina år. För tjugo år sedan var det fokus på att skapa Mediatek med stationära datorer och hålla datorlektioner med lärare och elevgrupper, säger Molly. 

Ängelholm satsar på likvärdig skola
Idag står svensk skola inför stora förändringar i och med samhällets digitalisering och de nya krav som ställs via den nationella digitaliseringsstrategin. IKT-pedagogens roll blir ännu viktigare, liksom skolans uppdrag att utveckla elevernas digitala kompetens.

– Ängelholms kommun satsade tidigt från centralt håll med att förbereda för digitaliseringen och 2012 tog politikerna beslut om att alla elever skulle ha tillgång till en dator. Redan på plats fanns lärardatorer, lärplattform och Skånes första Skoldatatek. Kommunen hade också flera gemensamma lärresurser men eftersom det var upp till varje rektorsområde att ta beslut kring pedagogiskt innehåll blev det olika mellan skolorna, säger Molly. 

Inför innevarande läsår valde Ängelholms kommun att satsa brett på digitala läromedel från Gleerups.

– Det här innebär att vi har en helt ny möjlighet till likvärdighet när alla ha tillgång till samma digitala läromedel, säger Molly. 

– Det här innebär att vi har en helt ny möjlighet till likvärdighet när alla ha tillgång till samma digitala läromedel. 
Molly Karlsson IKT-pedagog, Ängelholm. 

Stöttar kollegor att komma igång
För att ge bästa stöd till kollegorna har Molly som också arbetar centralt på Resurs för IKT, tillsammans med kollegor till exempel samlat all uppstartshjälp från Gleerups i form av filmer och manualer på kommunens resurssida. 

– Det underlättar om personalen får nycklar. Jag vill bygga upp en bank med information som man kan gå till. Här känner jag ett extra ansvar och att jag har ett uppdrag, säger Molly.

Superuser för digitala läromedel stor nytta kollegialt 
Molly är också superuser för Gleerups på sin skola. Som superuser blir man med hjälp av Gleerups den givna experten på Gleerups digitala läromedel och fungerar som ett gott stöd i skolans kollegiala lärande.  

– Fördelen med mig som superuser är att jag också varit klasslärare. Många utsedda superuser är IT-administratörer och då blir det inte riktigt rätt, man missar det pedagogiska, säger Molly.

Utbildningspaket för att driva digital utveckling 
Ett led i att driva utvecklingen mot ett digitalt förhållningssätt och för att få igång användandet av digitala läromedel på alla kommunens skolor har i Ängelholm varit att samarbeta med Gleerups kring kompetensutveckling. Ämnesworkshops, fördjupad utbildning för superusers och specialpedagoger har arrangerats och en föreläsning om digital läsning. 

– Det är jätteviktigt att det avsätts kompetensutvecklingstid som dessa tillfällen är exempel på, säger Molly. 

Efter föreläsningen om digital läsning fick hon många tankar:

– Jag tycker det var jättebra och tydligt. Jag tror att många av våra elever läser den digitala texten för snabbt och skulle behöva mer stöd. Jag har redan börjat använda flera smidiga tips som till exempel att tvätta digital text från distraktioner, säger Molly. 

Skolledarnas roll viktig
För att lyckas med övergången till ett digitalt arbetssätt på en skola krävs ett tydligt strategiskt ledarskap där syftet för digitalisering kommer i fokus. 

–  Jag tycker skolledarnas roll är viktig i det här projektet. Att de medvetandegör att kommunen satsar på digitala läromedel och att det får vara ett utvecklingsområde i sig, säger Molly. 

Ingenting löser sig själv 
– Ingenting löser sig själv, utan vi måste ha möjlighet att nätverka, samverka, workshopa och dela goda exempel, säger Molly. 

– Min egen erfarenhet är att det ger mycket mer när arbetslagen får träffa sina kollegor och diskutera. Man behöver ge varandra input och det är viktigt att man delar med sig. Sedan är det spännande att se vart det leder, avslutar Molly. 

Läs mer om Gleerups utbildningspaket