Stora fördelar med multimodalt och interaktivt innehåll

Ett bra modernt digitalt läromedel måste vara interaktivt och multimodalt där innehållet presenteras på flera olika sätt och där du både kan läsa, titta, lyssna och interagera med innehållet. Med ett snabbt föränderligt medielandskap är dagens elever redan vana vid att använda fler uttryckssätt än text för att ta till sig ny information och kunskap.


– Det finns stora lärandemöjligheter med ett multimodalt innehåll som varierar mellan text, bild, video, simuleringar, animeringar, ljud, bildspel och talsyntes. Det handlar om att ge eleverna en mer flexibel tillgång till ett kvalitetssäkrat innehåll med möjligheter att träna och testa sig själv. Det ger stora fördelar för alla elever, men kanske speciellt för de som tidigare har behövt specialanpassningar. Ett bra digitalt läromedel inkluderar alla elever, säger Marcus Ander, konceptansvarig digitala läromedel, Gleerups.

Film gör undervisningen mer verklighetsnära 
När vi möter lärare och elever är det många som uppskattar just filmerna i de digitala läromedlen.  Korta filmer gör undervisningen mer anpassad och verklighetsnära. Att kunna titta på ett filmklipp innan lektionen gör att man är mer förberedd när man kommer till lektionen. Eller så använder man sig av filmen som en sammanfattning efter lektionens slut. 

– Gleerups digitala läromedel har blivit oumbärliga i min undervisning. Jag undervisar i matematik och fysik på gymnasiet och det är fantastiskt att kunna få upp läromedlet direkt på vita tavlan, förstora upp ett diagram eller en formel och rita och skriva så mycket jag vill runt omkring. De korta filmerna som finns använder jag regelbundet eftersom de är tydliga och långsamma. Tempot är bra eftersom även de svagare eleverna har en chans att hänga med, säger Jenny Archer på Stockholm Science and Innovation School i Kista.

Perfekt för att flippa klassrummet
Många lärare använder också filmerna i de digitala läromedlen när de arbetar med flippat klassrum där en förförståelse byggs upp innan lektionen.

– Den stora fördelen med att arbeta flippat i matematiken är att eleverna är pålästa när lektionen börjar. Då kan tiden på lektionen användas till att jobba med problem istället för med genomgångar, säger Ingela Nilsson, lärare på Spyken i Lund.

– Det jag uppskattar mest med Gleerups digitala läromedel i matematik är att det innehåller så många bra filmer. Tidigare gjorde jag filmerna själv och det slipper jag nu, fortsätter Ingela. 

Får texten uppläst 
Alla texter i Gleerups digitala läromedel går att lyssna på genom att få dem upplästa med talsyntes. Även text som eleven själv har skrivit kan läsas upp. Flera läromedel innehåller dessutom inlästa texter.

– Jag upplever att eleverna arbetar aktivare med texten än tidigare, med digitala läromedel.   De kan stryka under och anteckna i läromedlet. Dessutom kan de lyssna på läxan i bussen på väg hem, säger Yvonne Thomsen, lärare på Växjö Katedralskola.

Även eleverna som vi träffar på Björkebyskolan i Järfälla uppskattar funktionen att kunna lyssna på texten:

– Om man tycker det är svårt att uttala ord när vi har engelska så kan man bara lyssna på det så hör man hur det ska uttalas, säger Linda.

Kompisen Stefany håller med: 

– Det är roligare att lära sig med digitala läromedel och det är bra att man kan lyssna på texten.

Vill du också låta dina elever jobba multimodalt? Just nu har du möjlighet att prova alla Gleerups digitala läromedel för ditt stadium gratis i 30 dagar.  

 

 

Upptäck Gleerups digitala läromedel

Gleerups digitala läromedel bygger på våra mest populära serier. Här finns samma fylliga faktainnehåll som i de tryckta läromedlen – och oerhört mycket mer!


Utforska Exploro

Exploro är en helt ny typ av läromedelstjänst som ger lärare och elever tillgång till alla ämnen för hela 4–9! Läs mer och prova gratis!

Läsguide för gymnasiet i Gleerups digitala läromedel

Nyhet! Läsguide för gymnasiet

För att hjälpa eleverna att bli goda läsare och stödja deras läsförmåga finns nu en läsguide för gymnasiet i Gleerups digitala läromedel. Sedan tidigare finns en läsguide tillgänglig i alla digitala läromedel för årskurs 4-9.

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Flera användbara nyheter som hjälper dina elever med läsning och smart studieteknik i Gleerups digitala läromedel. Helt nya digitala läromedel i musik och slöjd för 7-9 samt den helt nya läromedelstjänsten Exploro för 4-9.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!

 

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även ett brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola. Välkommen att titta runt, och hör gärna av dig om du har några frågor!