Visst är Fredrik Reinfeldt Sveriges statsminister?

Elever behöver aktuella och kvalitetssäkrade läromedel. Senast i förra veckan uppmärksammades hur lärare i svenska skolor i allt högre grad använder it i sin undervisning men att skolorna däremot inte alls investerat i digitala läromedel. Allt fler skolor börjar dock inse att digitaliseringen måste fyllas med ett innehåll och Gleerups presenterar nu den första helhetslösningen för svenska grund- och gymnasieskolor.  
 


I förra veckan kom Lärarnas riksförbunds undersökning bland 1 500 lärare som visade att Sverige med internationella mått satsar relativt lite på läromedel. En svensk elev fick i fjol i snitt läromedel (både tryckta böcker och digitala läromedel) för 546 kronor, att jämföra med en dansk elev som fick läromedel för nästan tre gånger så mycket (1 398 kronor). Även Finland lägger betydligt mer på läromedel per elev.

Under det senaste halvåret har Gleerups märkt hur allt fler skolor och kommuner efterfrågar ett effektivare sätt att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger.

– Många skolor upplever idag att de har satsat på teknik, men glömt något minst lika viktigt, ett kvalitetssäkrat innehåll i digital form. Därför erbjuder vi nu en efterfrågad helhetslösning för högstadiet och gymnasiet. För 59 kronor per elev och månad ges tillgång till digitala läromedel i alla ämnen, säger Elisabeth Lennartsdotter, marknads- och försäljningschef, Gleerups.

Grubbeskolan i Umeå är en 7-9-skola där varje elev har en egen dator och som nyligen valt en helhetslösning med Gleerups interaktiva böcker.

– Implementeringen av en-till-en har underlättats betydligt genom att elever och lärare upplevt att de från start fått aktuella och interaktiva läromedel i sina datorer, säger Klas-Göran Stridh, rektor på Grubbeskolan.

Med Gleerups interaktiva böcker följer en mängd funktioner som förenklar elevens lärande och gör läromedlet lättillgängligt. De är plattformsoberoende och fungerar lika bra på surfplatta som på dator eller i mobilen. Innehållet uppdateras fortlöpande och är alltid aktuellt.

– Genom att arbeta med de interaktiva böckerna har det blivit enklare för lärarna att undervisa med datorn som hjälpmedel. Användandet har också förenklats för både elever och  lärare genom att de interaktiva böckerna fungerar på ett likartat sätt i de olika ämnena, säger Klas-Göran Stridh.

– Att höja kunskapsresultaten i skolan kräver insatser på flera områden. Självklart borde lärare och elever ha tillgång till uppdaterade och kvalitetsgranskade läromedel i alla ämnen. Investeringen i digitala läromedel är väldigt liten i förhållande till investeringarna i datorer och surfplattor, avslutar Elisabeth Lennartsdotter.

Läs mer om Gleerups helhetslösning med digitala läromedel 
 

 

 

 

Hitta läromedel för just ditt område


F-klassÅrskurs 1-3 Årskurs 4-6Årskurs 7-9Gy & Vux Högskola
 


Kom snabbt igång med dina digitala läromedel

Här hittar du allt stöd du behöver

Mer läromedel för mindre

Just nu hittar du många rabatterade läromedelspaket för hela grundskolan. 
Fyll på klassrummet med dina favoriter och upptäck alla nyheter inför höstterminen!
Det nya stadsbidraget gäller för alla våra läromedelspaket.

Nyheter i Gleerups digitala läromedel

Flera användbara nyheter som hjälper dina elever med läsning och smart studieteknik i Gleerups digitala läromedel. Helt nya digitala läromedel i musik och slöjd för 7-9 samt den helt nya läromedelstjänsten Exploro för 4-9.

Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Regeringen har pekat ut läromedel som en av de viktigaste frågorna för skolan just nu, och ambitionen är att alla elever ska få tillgång till bra läromedel genom ett nytt statsbidrag för inköp av läromedel.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!

 

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även ett brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola. Välkommen att titta runt, och hör gärna av dig om du har några frågor!