26-29 Sep 2019

Bokmässan 2019

Ses vi på Bokmässan? 
På årets bokmässa den 26-29 september samlas skola och utbildning på ett koncentrerat område med ett stort antal utställare inom utbildningsområdet. Här finns också Lärarscenen, vars program arrangeras i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Gleerups finns representerade på utbildningsområdet.

På Lärarscenen möter du högaktuella personer som utmanar dina tankar och ger uppslag till din egen utveckling i din yrkesroll och som människa.

Träffa oss i montern!
Kom förbi Gleerups monter och träffa oss och prata digital skola och utveckling.  Vill du upptäcka nyheter och smarta funktioner i Gleerups digitala läromedel? Vi ger dig gärna en guidad visning.
Välkommen till vår monter C05:01!

Läs mer om skola på Bokmässan >>