Bokmässan

Gleerups deltar som utställare på Bokmässan 2022. Välkommen att besöka oss i monter C04:22! Vi deltar med två programpunkter på Skolledarspåret och med en programpunkt på Lärarscenen. 
 

För vem?
För dig som är lärare, skolledare, förskollärare, pedagog eller jobbar med förvaltningsfrågor
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Skolledarspåret 

Torsdagen den 22 september kl 10:45-11:30
Scen F1

Skolutveckling och digitala läromedel 
Med likvärdighet och tillgänglighet i fokus

Läromedel – inte en fråga för rektor, va? Eller vänta lite nu. Jo, absolut! Lärarna väljer – men det är rektorn som måste skapa förutsättningarna. Digitala läromedel är en utmärkt utgångspunkt för gemensamma arbetssätt och strukturer på skolan. Vilka är era utmaningar? Tillgänglig och differentierad undervisning i alla klassrum? Förbättrad läsförmåga för djupläsning och lärande? Vi vet att läromedlen gör skillnad med rätt fokus och användning. Vi vet att ditt engagemang gör skillnad för varje elev och varje lärare. Kom och upptäck möjligheterna!

Med Lotta Persson, processledare Gleerups


Skolledarspåret 

Torsdagen den 22 september kl 13:30-14:15
Scen F1

Att leda kollegor

Steget från att vara kollega till att leda sina kollegor kan kännas stort. Men vad är det som utmärker ledarskap mitt i den pedagogiska vardagen? Vad behöver man tänka på för att fungera som ledare? Och vad behöver man utveckla och lära sig?

Mikael Jensen är universitetslektor vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet och har forskat om lärande, kommunikation och ledarskap inom utbildningssektorn. Mikael är aktuell med boken Ledarskap mitt i verksamheten – att leda kollegor i förskola, skola och fritidshem, som ger möjlighet till reflektion kring vad ledarskap innebär för den som hamnar i en ledande position nära sina kollegor.


Lärarscenen

Fredagen den 23 september kl 10:30-11:00

Hur få barnen att läsa?

Inspireras av barnboksförfattaren Katarina Genar
Möt den populära barnboksförfattaren Katarina Genar i ett samtal där hon berättar om hur hon skriver sina äventyr och gåtfulla berättelser. Hur fångar man barnens intresse? Hur skapar man spänning och lust att läsa mer? Och hur kan man jobba med olika läsnivåer för att alla elever ska få utvecklas på sin nivå?

Kom och lyssna på Katarina Genar i en intervju med läromedelsutvecklaren Jessica Nööjd-Eklund.