04-06 Okt 2019

De Svenska Historiedagarna

Gleerups finns representerade under De Svenska Historiedagarna i Helsingfors den 4-6 oktober. 
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen arrangeras av DSH. 
Finland och Sverige
En sammanflätad historia

Läs mer om dagarna >>