En kväll om digital läsning

Digital kompetens lyfts i kurs- och läroplaner. Samtidigt ställer den aktuella debatten frågor kring kunskap, inlärning och läsning i en digital skola. Hur går det med läsförståelsen i en digital samtid? Hur undviker vi distraktioner i en digital miljö? Hur kan vi rusta eleverna för en framtid i ett digitaliserat samhälle?


Nyfiken på digital läsning?

Välkommen till en fortbildningskväll på temat digital läsning. Vi tar upp de nya krav som digitala texter ställer. Du får tips på språkutvecklande strategier du kan förhålla dig till i undervisningen och goda exempel på hur du kan arbeta med läsförståelse och studieteknik i ett digitalt läromedel.

Du får lyssna på en föreläsning med Lotta Persson, processledare digital skolutveckling, Gleerups med lång erfarenhet av att arbeta med skolutvecklingsfrågor kring undervisning, digitalisering och lärande.


Det bjuds på wrap och mingel med öl, vin och lättare tilltugg. 

Välkommen till:
Ängelholm 21 november
Linköping 28 november
Skellefteå 5 december
 

Anmäl dig redan idag!
Först till kvarn, anmäl dig på den ort du vill gå, se nedan. Kvällen är kostnadsfri, men har ett begränsat antal platser. Först till kvarn! 

Varmt välkommen!

För vem?
Skolledare och lärare för skolår 1-9 eller på gymnasiet