28 Apr 2020

Fortbildning för dig som undervisar i biologi

Gleerups deltar som utställare under konferensen Fortbildning för dig som undervisar i biologi på gymnasiet den 28 april i Stockholm.
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten. 

Biologi är ett komplext och fascinerande ämnesområde. Det är inom biologin som den snabbaste
utvecklingen inom naturvetenskapen sker, med flest publicerade vetenskapliga artiklar. Lärare i biologi och
naturkunskap blir aldrig fullärda, det finns alltid något nytt och intressant att tränga in i. Välkommen till
en konferens som bjuder på aktuell forskning samt rikligt med praktiknära exempel och inspiration för din
undervisning!

Läs mer konferensen >>