04-05 Feb 2020

Fortbildning för dig som undervisar i samhällskunskap

Gleerups deltar som utställare under konferensen Fortbildning för dig som undervisar i samhällskunskap på gymnasiet den 4-5 februari i Stockholm. 
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten. 

Samhällskunskap på gymnasiet är ett brett undervisningsämne. Med hjälp av delar från statskunskap, juridik, sociologi och nationalekonomi ska vi lära våra elever vad det innebär att leva i dagens samhälle och vilka rättigheter och skyldigheter vi har. I förlängningen handlar det om att forma ansvarsfulla individer som kan samarbeta och delta aktivt i samhället, för att skapa vår gemensamma framtid. 

Läs mer konferensen >>