19-20 Mar 2020

Fortbildning för dig som undervisar i svenska

Gleerups deltar som utställare under konferensen Fortbildning för dig som undervisar i svenska den 19-20 mars i Stockholm. 
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten. 

Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i kursplanerna sträcker sig från allt mellan argumentationsteknik och skönlitteratur till källkritik och språkriktighet. Som lärare är det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. Välkommen att under två dagar få ta del av en fortbildning som ger dig båda delarna! 

Läs mer konferensen >>