23 Okt 2019

Fortbildning för gymnasielärare i företagsekonomi

Gleerups deltar som utställare under konferensen Fortbildning för gymnasielärare i företagsekonomi. 
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten.

Företagsekonomi är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som ger stora möjligheter att skapa
en helhetsförståelse hos eleverna för ekonomiska samband i samhället. Konferensen erbjuder aktuell
forskning och intresseväckande praktikfall för att du som arbetar som ekonomilärare ska kunna utvecklas
i dina ämneskunskaper och få didaktisk inspiration. Varmt välkommen att finna nya vägar till lärande och
utveckling inom företagsekonomi!

Läs mer om konferensen >>