03 Okt 2019

Fortbildning för gymnasielärare i historia

Gleerups deltar som utställare under konferensen Fortbildning för gymnasielärare i historia. 
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten.

Ny konferens för dig som undervisar i historia på gymnasiet! Under en heldag fördjupar
vi oss i aktuell forskning och intressanta exempel från praktiken som kan inspirera dig i din
egen undervisning. Lyssna på forskare och lärarkollegor som alla har fokus på historieämnets
utveckling!

Läs mer om konferensen >>