02 Okt 2019

Fortbildning för gymnasielärare i religionskunskap

Gleerups deltar som utställare under konferensen Fortbildning för gymnasielärare i religionskunskap. 
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten.

Välkommen till Skolportens nya konferens för dig som undervisar i religionskunskap
på gymnasiet! Under en heldag fokuserar vi på didaktik och ämnesspecifikt innehåll utifrån
religionskunskapskurserna. Ta del av aktuell forskning och låt dig inspireras av exempel från
praktiken!

Läs mer konferensen >>