Program


12.00-13.00 Registrering och lunch

13.00 Nu börjar vi, hej och välkomna!

13.10 Social identitet i en digital värld

Hur påverkas vårt beteende, våra tankar och agerande som individer och som grupp i digitala sammanhang? Shitstorms, fake news och FOMO – det är väl bara att gilla läget? Eller – kan vi lära oss hantera det bättre om vi lyfter frågan tillsammans med eleverna?

”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling” står det i LGR/GY11. Det är en stor och komplex fråga! Här kommer lite tips på hur vi kan ta oss an den.

 Med Lotta Persson, processledare Gleerups

Lotta Persson

14.45 Nyheter, digital utveckling och workshop

Förhandskik på höstens kommande nyheter.  Gleerups digitala läromedel används idag av tusentals lärare och elever. Utvecklingen av läromedlen sker hela tiden i nära samspel med alla användare. I det digitala utvecklingsarbetet har vi fokus på hur du som lärare bättre ska kunna följa elevernas arbete direkt i läromedlet. Vilka möjligheter finns? Vad har du för tankar och önskemål? Du har möjlighet att påverka utvecklingen i vår gemensamma workshop!

Med Marcus Ander, konceptutvecklare Gleerups

Marcus Ander

15.45 Läsning och digitala läromedel – hur hänger det ihop?

Förutom gediget ämnesinnehåll har de digitala läromedlen verkligt användbara verktyg för att aktivt arbeta med lässtrategier, studieteknik och språkutvecklande arbetssätt.
Här får du konkreta, pedagogiska tips som utvecklar undervisningen och fördjupar elevernas lärande. Läsutveckling i en digital kontext dessutom – digital kompetens på köpet!

Med Hanna Oreborg, kundansvarig säljare Gleerups

Hanna Oreborg

16.30 Vi summerar och avslutar dagen med fortsatta samtal och användarmingel