30 Sep 2019

Handelrådets utbildarkonferens

Gleerups deltar som utställare under Handelrådets utbildarkonferens den 30 september i Stockholm.
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen arrangeras av Handelsrådet. 

Läs mer om programmet >>