27 Mar 2019

Inspirationsdag F-9 i Malmö

Gleerups deltar som utställare under Inspirationsdagen i Malmö den 27 mars.
Välkommen att träffa oss!

Inspirationsdagen arrangeras av LäroMedia.

Välkommen till en inspirerande eftermiddag!
Ett bättre tillfälle att på bara en eftermiddag få full koll på hela läromedelsutbudet, lyssna på en tankeväckande föreläsning och inspireras till ett bättre jobb - det är svårt att hitta! 

Eftermiddagen rivstartar med en inspirerande föreläsning av Anne-Marie Körling klockan 13.15. Samma föreläsning hålls även 15.30. Välj den starttid som passar dig bäst! Under hela eftermiddagen håller bokmässan, med både läromedel och skönlitteratur, öppet. 

Utställningen är öppen mellan 13.00 - 17.30.

Läs mer om Inspirationsdagen >>