02 Maj 2019

Källkritik i fokus

Gleerups deltar som utställare under konferensen Källkritik i fokus den 2 maj i Stockholm. 

Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten.

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska
påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer
som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta
falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer >>