02-03 Apr 2019

Konferens Idrott & hälsa

Gleerups deltar som utställare under konferensen Idrott & hälsa i Stockholm den 2-3 april.
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten.

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i idrott och hälsa!
Under två dagar får du ta del av praktikfall och intressant forskning som vi hoppas ska ge inspiration
och ämnesfördjupning till din undervisning.

Läs mer om dagarna >>