03 Jun 2019

Litteraturläsning i fokus

Gleerups deltar som utställare under konferensen Litteraturläsning i fokus i Stockholm den 3 juni.
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen arrangeras av Gothia Fortbildning. 

Litteraturläsning i fokus är en konferens och workshop där du tillsammans med forskare, författare och lärare får diskutera och fördjupa dina kunskaper. 

Dessutom får du ta del av praktiska metoder och handfasta tips för hur du kan utveckla arbetet med skönlitteratur i dina klasser. Det är en dag med fullt fokus på dig som svensklärare.

Läs mer om konferensen >>