17-18 Mar 2020

Nordiska Skolledarkongressen

Gleerups deltar som utställare under Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg den 17-18 mars. 
Välkommen att träffa oss i monter H03:15!

Inspiration och fortbildning för dig som leder och utvecklar skolan
Programmet för Nordiska Skolledarkongressen 2020 tar upp flera av de mest brännande frågor som möter skolledare idag, som kompetensförsörjning, arbetsmiljö, hållbarhet, digitalisering och skolans likvärdighet. Dessutom blir det diskussioner om skärmtid, källkritik och näthat.

Läs mer om konferensen >>