12 Apr 2019

Rikskonferens med FSL

Gleerups deltar som utställare under Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap den 12 april i Stockholm.
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen arrangeras av FSL, Föreningen Lärare i Samhällskunskap.