25 Okt 2019

SFI i fokus

Gleerups deltar som utställare under konferensen SFI i fokus den 25 oktober i Stockholm.
Välkommen att besöka oss!

Konferensen arrangeras av Gothia Fortbildning.
Tema: Formativ bedömning

Hur kan sfi-undervisningen utvecklas för ökad genomströmning av elever som rustas att ta aktiv del i yrkes- och samhällsliv? Årets konferens fokuserar på formativ bedömning av elevernas kommunikativa förmågor. Du får idéer, konkreta tips och användbara verktyg som hjälper dig att se var eleverna befinner sig i sin språkliga utveckling– oavsett nivå och studieväg – för planering av nästa steg i undervisningen.

Ur programmet:
Nya språk i en vuxen hjärna 
Hur ger vi respons – och vad vill eleven ha?
Bedömning med mobilen
Fördjupningspass: muntlig- och skriftlig kommunikation

Läs mer om konferensen >>