28-29 Jan 2020

SO i fokus

Gleerups deltar som utställare under SO i fokus den 28-29 januari i Göteborg.
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten. 

SO-ämnenas djup, bredd och komplexitet är lika utmanande som utvecklande. Att undervisa i SO kräver ett kreativt förhållningssätt för att kunna erbjuda eleverna de kunskaper och förmågor som behövs för att leva i vår mångfacetterade värld. Välkommen till en konferens där vi fördjupar oss i aktuell forskning och intressanta exempel från praktiken som kan inspirera dig i din egen undervisning.

Läs mer konferensen >>