29-10 Apr 2021

Sparks 4-6 – Tänd gnistan hos varje elev! 

Välkommen på webbträff

Gleerups nya läromedel i engelska för mellanstadiet finns som tryckta läromedel, Sparks 4–6 och komplett digitalt läromedel, Gleerups engelska 4-6. Här finns varierade texter och övningar på flera olika nivåer som gör det enkelt att individanpassa. Eleverna får träna kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”. 

Var med på en webbträff där författarna, Jeremy Taylor och Katarina Svenning, ger exempel på hur du kan arbeta med läromedlet, hur du kan nivåanpassa undervisningen och hur du kan arbeta med uppgiftsbaserat lärande. 

När? 29 april och 10 maj kl. 15.30-16.15

Hur? Du deltar digitalt via en länk som skickas ut några timmar innan webbträffen.

Anmäl dig här >> 

PS. Alla deltagare kommer att få Sparks Premiärpaket, med provexemplar av Text- och Workbooks, och provlicens för det digitala läromedlet. 

 


Vad är Sparks och Gleerups engelska 4-6?

- Nya läromedel i engelska för 4-6 med fokus på kommunikation
- Lätt att individanpassa med både texter och övningar i flera nivåer
- Många och varierade övningar som utvecklar de olika förmågorna
 

Läs mer om Sparks och Gleerups 4-6 >>

Hoppas vi ses!