21 Mar 2020

Språklärarnas riksförbunds språkdag

Gleerups deltar som utställare under Språkdagarna den 21 maris i Umeå.
Välkommen att träffa oss där!

Språkdagen arrangeras av Språklärarnas Riksförbund. 

Temat är: Flerspråkighet

Läs mer om dagen >>