31-01 Mar 2020

Språkundervisning i fokus

Gleerups deltar som utställare under Språkutveckling i fokus den 6-7 maj i Sollentuna.
Välkommen att besöka oss!

Konferensen arrangeras av Gothia Fortbildning. 

Under de första åren i skolan läggs grunden för all fortsatt inlärning. Elevernas läs- och skrivutveckling är avgörande för deras möjligheter att lyckas i skolan.

Under Språkutveckling i fokus 2020 fördjupar vi oss i hur lärare från förskoleklass till och med årskurs 5 kan arbeta för att utveckla elevernas läsning och skrivande på ett sätt som gör skillnad för deras inlärning och utveckling.

Läs mer om konferensen >>