06-07 Maj 2019

Språkutveckling i fokus

Gleerups deltar som utställare under Språkutveckling i fokus den 6-7 maj i Sollentuna.
Välkommen att besöka oss!

Konferensen arrangeras av Gothia Fortbildning. 

Skolan ger eleverna förutsättningar att lyckas genom en undervisning där utveckling av kunskap och språk går hand i hand. Eleverna behöver behärska avancerade nivåer av att tala, läsa och skriva för att klara sina studier nu, och i framtiden.

En kommunikativ och inkluderande undervisning som fokuserar på språkets roll i samtliga ämnen gynnar alla elever, oavsett bakgrund och socioekonomiska förutsättningar.

Nytt namn – fördjupat innehåll
Därför byter vår uppskattade konferens Flerspråkighet i fokus namn till Språkutveckling i fokus. Ett nytt namn med fördjupat innehåll som bidrar till att skapa förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan.

Läs mer om konferensen >>