Svenska för högstadiet och gymnasiet

Gleerups deltar som utställare under konferensen Svenska för högstadiet och gymnasiet i Stockholm den  9-10 februari. 
Välkommen att träffa oss där!

För vem?
För dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet/vuxenutbildningen
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Konferensen anordnas av Skolporten. 

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Under två dagar kan du ta del av den senaste forskningen som rör svenskundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Programmet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.