Svenska för låg- och mellanstadiet

Gleerups deltar som utställare under konferensen Svenska för låg- och mellanstadiet i Stockholm. 
Välkommen att träffa oss där!

För vem?
För dig som undervisar i svenska på låg- och mellanstadiet
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Konferensen anordnas av Skolporten. 

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i svenska på låg- eller mellanstadiet! Under två dagar få du ta del av aktuell forskning och praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Du får också möjlighet att träffa kollegor från hela Sverige.

Konferensen berör:
Svenska elevers läsutveckling över tid och i jämförelse med andra länder.
Formativ kartläggning av elevers läsfärdigheter med LegiLexi
Ordförrådsutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning
Assisterande teknik vid läs- och skrivundervisning för elever med särskilda behov.
Retorik i skolan – praktiska övningar för klassrummet
Källkritik och källtillit i en digital värld
Kreativ skrivundervisning med cirkelmodellen