16-17 Sep 2019

Svenska som andraspråk

Gleerups deltar som utställare under konferensen Svenska som andraspråk i Göteborg.
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten.

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska
läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket.
Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska
exempel presenteras. I år erbjuds även ett separat fördjupningspass i läs- och skrivutveckling med hjälp av
digitala verktyg. Varmt välkommen!

Läs mer >>