02-03 Apr 2020

Svenska som andraspråk

Gleerups deltar som utställare under konferensen Skolportens konferens Svenska som andraspråk i Malmö den 2-3 april.
Välkommen att träffa oss där!

Konferensen anordnas av Skolporten.

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket.
Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen! 

Läs mer om konferensen >>