Tillgänglighet och differentiering med digitala läromedel

I Gleerups digitala läromedel finns en mängd inbyggda stödfunktioner som ger möjlighet att variera inlärningen.
Här finns funktioner och egenskaper som gör det möjligt för elever att arbeta flexibelt, inhämta kunskap
och utveckla förmågor utifrån sina förutsättningar.
 

 

För vem?
För dig som arbetar som specialpedagog eller speciallärare
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Webbträffen ger dig konkreta, pedagogiska tips på hur du kan stötta dina kollegor att differentiera sin undervisning. Du får inspiration hur du kan använda Gleerups digitala läromedel för att individanpassa och stötta elever med särskilda behov.
 
Fokus på struktur, tillgänglighet, språkutveckling, förförståelse, ord och begrepp, visuell läsning och ämnesövergripande undervisning.

Webbträffen vänder sig till dig som är specialpedagog, speciallärare eller på annat sätt har ett övergripande ansvar kring tillgänglig lärmiljö på skolan.