09 Mar 2021

Tillgänglighet, stöd och lärande med digitala läromedel

Tips på stöd och hjälp till dina elever  – för dig som specialpedagog 

I Gleerups digitala läromedel finns en mängd inbyggda stödfunktioner som ger möjlighet att variera inlärningen. Här finns funktioner och egenskaper som gör det möjligt för elever att arbeta flexibelt, inhämta kunskap och utveckla förmågor utifrån sina förutsättningar. 

Nu bjuder vi in dig som är specialpedagog, speciallärare eller på annat sätt har ett övergripande ansvar kring tillgänglig lärmiljö på skolan till en webbträff med fokus på tillgänglighetsfrågor. Du får tips och inspiration hur du kan använda digitala läromedel för att individanpassa och stötta elever med särskilda behov.

Medverkar gör Lotta Persson, processledare Gleerups.

 

När? Tisdagen den 9 mars kl 15:00 - 15:45

Hur: Du deltar via länk som skickas ut några timmar innan träffen.

Anmäl dig här >>

Hoppas vi ses!