Vårdlärarträff

Välkommen till vinterns stora vårdlärarträff för vårdlärare inom Stockholmsregionen, torsdag den 1/12 2022!
Träffen anordnas av Sanoma utbildning, Gleerups, Liber och Natur & Kultur i samarbete med Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet. Syftet med träffen är att lärare som undervisar inom vårdämnena ska få möjlighet att mötas för att diskutera den nya läroplanen, ett år senare.

Utöver detta bjuder träffen bland annat på flera intressanta föreläsningar, möjlighet att kolla på de senaste läromedlen från förlagen och lite gott att äta och dricka.

För vem?
För dig som undervisar på vård- och omsorgsprogrammet
Undrar du något?

Anmäl dig!
Din anmälan skickar du till sophie.roivas@sanomautbildning.se senast söndag den 27/11. Ange namn, kontaktuppgifter samt skola och om du har önskemål kring specialkost. Till Sophie kan du även skicka eventuella frågor inför träffen.

 

Program för dagen:  
12.00 - 12.20 Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet hälsar välkomna och berättar om vad som är på gång inom programrådet  
12.20 - 12.50 Eva-Lena Lindqvist: Se hela människan (Gleerups) 
13.00 - 13.30 Malin Hofflander: E-hälsa för studenter i digitaliseringens värld (Liber) 
13.30 - 13.45 Fika   
13.45 - 14.45 Grupparbete med presentation  
14.50 - 15.20 Sandra Aadalen och Emelie Sköld: Universal design – tillgänglighet i vård, omsorg och lärande (Natur & Kultur) 
15.30 - 16.00 Susanna Cederquist: En bild av dyslexi (Sanoma)
16.00 - 17.00 Mingel och bokbord 

 

Nyckeln till en bra träff är förberedelse! 
En del av träffen kommer att handla om kunskapsutbyte och inför ett sådant är det alltid bra med lite förberedes och betänketid, därför önskar vi att alla som kommer funderar lite kring följande frågor innan träffen:

•    Vilken är den största utmaningen som ni på skolan stött på? 
•    Vilken är den största fördelen med den nya läroplanen? 
•    Vad hade kunnat underlätta er implementering av den nya läroplanen?  
•    Hur har ni resonerat kring val av läromedel och vad har ni uppskattat respektive saknat i de läromedel som ni arbetat med? 

Väl mött!