Prestanda Kursprov Motor och kraftöverföring, nivå 3, 8-pack

Prestanda Kursprov Motor och kraftöverföring, nivå 3, 8-pack

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Prestanda Kursprov Motor och kraftöverföring Nivå 3 är ett av tre prov för gymnasiekursen Motor och kraftöverföring. Varje nivå beställs med eget ISBN-nummer.

Proven för kursen är uppdelade i tre svårighetsnivåer, men ska ändå ses som en helhet. Nivå 2 bygger på att eleven gjort nivå 1. Nivå 3 bygger på att eleven gjort nivå 2. För att eleven ska anses klarat högsta nivån ska alltså de två ”enklare” nivåerna ha godkänts. Nivå 1 har flest frågor och oftast får eleven svarsalternativ att välja mellan. På nivå 2 finns färre frågor, men här förväntas eleven svara med egna formuleringar. Nivå 3 innehåller minst antal frågor men här förväntas eleven att formulera svar på mer komplexa frågor.

Proven levereras i paket med åtta prov och ett facit.

  • Artikelnr: 40687364
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2014