Prestanda Kursprov Personbilsteknik intro, nivå 1, 8-pack

Prestanda Kursprov Personbilsteknik intro, nivå 1, 8-pack

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Prestanda Kursprov Personbilsteknik Introduktion Nivå 1 är ett av tre prov för gymnasiekursen Personbilsteknik Introduktion. Det finns tre prov för kursen varav Nivå 1 är det första. Varje nivå beställs med eget ISBN-nummer.

Proven för kursen är uppdelade i tre svårighetsnivåer, men ska ändå ses som en helhet. Nivå 2 bygger på att eleven gjort nivå 1. Nivå 3 bygger på att eleven gjort nivå 2. För att eleven ska anses klarat högst nivån ska alltså de två ”enklare” nivåerna ha godkänts.

Nivå 1 har flest frågor och oftast får eleven svarsalternativ att välja mellan. På nivå 2 finns färre frågor, men här förväntas eleven svara med egna formuleringar. Nivå 3 innehåller minst antal frågor med här förväntas eleven att formulera svar på mer komplexa frågor.

Proven levereras i paket med åtta prov och ett facit.

Författare Anders Ohlsson

  • Artikelnr: 40684370
  • Sidor: 20
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2013
PbT för Fordons- och transportprogrammet

PbT för inriktning personbil

PbT är en läromedelsserie utvecklad för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil. Serien är anpassad efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020.

Mer om serien