Prestanda Kursprov Rep av personbil, nivå 2, 8-pack

Prestanda Kursprov Rep av personbil, nivå 2, 8-pack

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Prestanda Kursprov Reparationer av personbilar och lätta transportfordon Nivå 2 är ett av tre prov för gymnasiekursen Reparationer av personbilar och lätta transportfordon. Det finns tre prov för kursen varav Nivå 2 är det andra. Varje nivå beställs med eget ISBN-nummer.

Proven för kursen är uppdelade i tre svårighetsnivåer, men ska ändå ses som en helhet. Nivå 2 bygger på att eleven gjort nivå 1. Nivå 3 bygger på att eleven gjort nivå 2. För att eleven ska anses klarat högst nivån ska alltså de två ”enklare” nivåerna ha godkänts.

Nivå 1 har flest frågor och oftast får eleven svarsalternativ att välja mellan. På nivå 2 finns färre frågor, men här förväntas eleven svara med egna formuleringar. Nivå 3 innehåller minst antal frågor med här förväntas eleven att formulera svar på mer komplexa frågor.

Proven levereras i paket med åtta prov och ett facit.

Författare Sven Larsson

  • Artikelnr: 40684417
  • Sidor: 10
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2013
PbT för Fordons- och transportprogrammet

PbT för inriktning personbil

PbT är en läromedelsserie anpassad för Fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil. Serien är anpassad efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020.

Mer om serien