Felsökning | Gleerups

Felsökning

Felsökning digitala läromedel

Det kan finnas flera skäl till att du inte kommer in. Du kan ha valt ett användarnamn eller ett lösenord med tecken som inte är tillåtna. Då måste du kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig. Tillåtna tecken är a-z, A-Z och siffrorna 0-9. Inga mellanslag är tillåtna.

Det kan vara så att när du registrerade dig, så knöts du inte till en skola. Även då måste du kontakta Gleerups kundservice.

Är det så att du kommer in men inte finner din bok? Då kan din licens ha löpt ut. För att åter få tillgång till den måste du köpa den igen. Det kan du göra via din återförsäljare, via gleerups.se eller genom att kontakta Gleerups kundservice.

Dina elever kanske redan har blivit registrerade i licenssystemet av någon av dina kollegor. Använd sökfunktionen för att kolla om du hittar dessa elever.

Eleverna kan också ha blivit felregistrerade, eller finnas på en skola de gått på tidigare. Då måste vi på Gleerups kundservice hjälpa dig för att du ska kunna lägga upp dem korrekt.

Gleerups idigitala läromedel är framtagna enligt den senaste tekniska standarden för webbpublicering, HTML5. Alla webbläsare kan fortfarande inte fullständigt korrekt återge webbsidor byggda enligt denna standard, så det är viktigt att du använder de webbläsare vi rekommenderar.

Vi rekommenderar den senaste versionen av Google Chrome som standard-webbläsare för Gleerups digitala läromedel. En mer utförlig teknisk specifikation finns här.

Töm din webbläsares historik (cache). Ta då bort all möjlig historik, inklusive alla cookies. I vissa webbläsare kan man bl.a. välja att ta bort den senaste veckans historik, men vi rekommenderar att du tar bort allt. Du behöver dock inte ta bort sparade lösenord eller sparad formulärhistorik. Glöm inte att starta om webbläsaren (OBS! stäng alla fönster du har öppna i webbläsaren).

I våra digitala läromedel, och främst i våra lärarwebbar, tillhandahålls ett antal olika typer av filer för nedladdning. Nedan finner du en lista med de vanligaste filformaten som används och med vilka program dessa kan öppnas.


.pdf - PDF öppnas med Adobe Reader, Google Chrome eller annan läsare som stödjer pdf-formatet.
.doc eller docx - Microsoft Word, dokument som kan öppnas med bland annat Microsoft Word , OpenOffice & iWork.
.xls eller xlsx - Microsoft Excel, dokument som kan öppnas med bland andra Microsoft Excel , OpenOffice & iWork.
.mp3 - Mp3-filer, kan spelas upp i flera media så som iTunes och Windows Media player .
.zip - Komprimerad fil, kan packas upp i de flesta operativsystem genom att dubbelklicka på filen.

Felsökning elevresultat

Varje övning består av en eller flera frågor. Först när samtliga frågor är besvarade syns svaren och resultatet i rapporten under Elevresultat. Om bara några frågor är besvarade syns övningen som "Påbörjad".

En övning består av flera frågor. Det kan se ut på lite olika sätt i olika övningar. Här är två exempel.

 

 

 

 

Under Mina resultat ser det ut så här när en övning är påbörjad.

 

Först när eleven klickat på "Klar" skickas resultatet till läraren. Eleven får en bekräftelse på att övningen är färdig. Nästa gång eleven går till övningen står det tydligt om övningen är klar eller inte. Dessutom, man kan behöva uppdatera sidan för att alla färska resultat ska synas under "Mina resultat" eller "Elevresultat".

Olika utseende på övningar som är klara.

 

Denna symbol (eller liknande) finns i webbläsaren, klicka på den så uppdateras sidan.

Några övningar är privata, vilket syns med en litet hänglås i övningens topp. Först när eleven klickar på hänglåset och väljer att skicka resultatet till läraren syns svaret i Elevresultat.
Hänglåset betyder att övningen är privat.

När man är färdig med en fråga och går vidare till nästa, sparas svaren på frågan. Om man lämnar sidan innan man är färdig med en fråga kan det ifyllda svaret försvinna. Men, på alla frågor som går ut på att elever skriver text, siffror eller laddar upp bilder, sparas innehållet automatiskt efter 2 sekunders inaktivitet. Detta gäller inte övningar där man inte skriver, t.ex. multiple choice­övningar. Om man är snabb och lämnar sidan, eller stänger av datorn/plattan/telefonen, innan två sekunder har gått, hinner inte svaren sparas. Observera att svaren sparas för att eleven ska kunna fortsätta sitt arbete. Läraren ser inte svaren förrän hela övningen är avslutad och eleven klickat på "Klar".