Matematikportalen

 • De grupper jag skapar i Gleerups Portal, följer de med över till Matematikportalen?

  De grupper/klasser som skapas och ändras i Gleerups portal och som tilldelats Matematikportalen synkas över till Matematikportalen. 

 • Hur ändrar jag årskurstaggning för grupper av elever i Matematikportalen?

  Du måste ändra årskurs på dina elever i Matematikportalen. Observera att ändringar av årskurs i Gleerups Portal inte synkas över till Matematikportalen. 

  Gå in på aktuell grupp
  Klicka på “Redigera grupp” 
  Välj “Redigera namn och årskurs”. 

  Denna ändring bör göras varje läsår i Matematikportalen, men påverkar inte startnivån för Supertränaren.
   

 • Hur gör jag för att dela ut uppgifter i förväg?

  Från lärarsidan klickar du på en av dina grupper/klasser och väljer Planera uppgift. Eller välj Planering och Planera ny uppgift och den klass/grupp du vill dela ut uppgifter till. Välj dag du vill att uppgiften ska visas för dina elever, så ser de uppgiften i sina planeringskalendrar då. I hjälpvideon för planera uppgifter, som ligger i Matematikportalen, kan du enkelt se hur man gör.

 • Hur hittar jag färdiga uppgiftsgrupper?

  Under "Hitta relevant innehåll med en klick" kan du söka efter uppgifter inom ett specifikt arbetsområde. Skriv in
  område/sökord, till exempel "area" i sökrutan och klicka på Sök. Nu listas samtliga uppgifter inom det sökta området.

  För att förfina din sökning kan du sedan ställa in årskurs/grupper/område. Välj aktuell årskurs eller bocka i "Intervall" och välj mellan vilka årskurser du vill se. Då visas allt innehåll (avsnitt, övningar, genomgångar, geometritränare, aktiviteter och
  problemlösningsuppgifter) inom det valda området som finns i hela Matematikportalen.

 • Var ser jag vad eleverna har svarat på en läxa?

  Inne på lärarsidan kan du välja den klass/grupp du tilldelat uppgifter. Du hittar läxan under uppgifter. Klicka på en enskild elevs namn för att se elevens svar på frågorna i läxan.

 • Varför kan eleverna inte se uppgifterna i sin planering?

  Om en av dina elever inte ser sina uppgifter, börja med att kontrollera att eleven är med i rätt klass/grupp. Om en elev inte är med i en grupp/klass så ser eleven inte uppgifterna.

  Det kan även vara så att du har glömt sätta igång din planering. För att kontrollera om en planering är igångsatt för eleverna gå in under "Mina grupper", välj aktuell grupp och klicka på gruppens namn. Du ser då gruppens planeringskalender. Välj aktuell period för kalendern och dubbelkolla att symbolen som ser ut som ett öga inte är aktiverad. Om denna symbol har aktiverats när planeringen skapades så måste du avaktivera genom att klicka på symbolen igen för att planeringen ska bli synlig för eleverna.

 • Hur öppnar jag en uppgift igen?

  Du kan öppna en uppgiftsbank på nytt genom att välja den pågående uppgiften och välja klass/gruppstatistik. Under fliken elevstatistik kan du ändra status vid den lilla pennan i kolumnen "inlämningstid". Om tidsfristen har löpt ut kan du förlänga uppgiften under ändra uppgifter innan du återöppnar uppgiften.

 • Hur får eleverna ”points” och vad betyder poängen?

  Varje gång en elev utför en aktivitet eller själv löser frågor i "testa dig" får de ”points”. Poängen samlas i deras ”score” och ju fler ”points” de får, desto högre nivå når de.

 • Vad avgör nivån på de uppgifter eleven får i Supertränaren?

  Supertränaren har en adaptiv algoritm som innebär att uppgifterna anpassas automatiskt efter elevernas kunskapsnivå. Om eleven besvarar uppgifterna rätt så ökar svårighetsgraden. Om eleven svarar fel så sänks svårighetsgraden och eleven får lättare uppgifter.

  Anpassningen sker med utgångspunkt i en årskurs som justeras av dig som lärare. I klass/grupplistan på startsidan av Supertränaren kan nivån ställas in genom att du klickar på “sätt ny startnivå”. Startnivån är i grunden elevens årskurs. För elever med extra behov, sätt gärna nivån lägre redan innan ni börjar använda Supertränaren. Efter att eleven har svarat på cirka 100 uppgifter kommer Supertränaren att anpassa svårighetsgraden till elevens riktiga kunskapsnivå.

 • Kan jag lämna över min klass till en annan lärare?

  Gå in på gruppen/klassen i Gleerups portal och lägg till din kollega. På så sätt tar din kollega över eleverna.

 • Varför finns det inte "testa dig" till alla uppgifter?

  Nya uppgifter och frågor tillkommer löpande och det kan därför finnas uppgifter som ännu inte hunnit få "Testa dig". Utöver det så finns det uppgifter där det inte passar att ha "Testa dig". Kontakta gärna Gleerups support om du saknar något!

 • Hur får elever medaljer och pokaler i Matematikportalen?

  Följande regler gäller för medaljer och pokaler i Matematikportalen. Kom ihåg att eleverna får poäng som gör att de ”levlar”, dvs stiger i nivå:

  • Varje nivå ger 1 BRONZE-medalj
  • 3 BRONZE-medaljer byts ut mot 1 SILVER-medalj
  • 1 SILVER-medalj och 2 BRONZE-medaljer byts ut mot 1 GULD-medalj
  • 10 guldmedaljer byts ut mot en POKAL
 • Vad betyder svårighetsgrader i Individanpassad övning?

  Den lättaste nivå på uppgifterna har svårighetsgrad 1 och den svåraste har svårighetsgrad 3.

 • Vad händer om jag trycker på Spara istället för Sätt igång då jag skapar en planering?

  Om du trycker på Spara istället för Sätt igång så sparas din planering automatiskt under Mina planeringar. För att sätta igång planeringen för eleverna ska du välja den grupp som du skapade planeringen för och trycka på Planera uppgift som du hittar under den valda gruppen. Du kommer då till en planeringssida med sex olika valmöjligheter. Du trycker på Avsnitt och uppe i högra hörnet kan du hitta Matematikportalens planeringar/Skolans planeringar och Mina planeringar. Under Mina planeringar ligger den inplanerade aktiviteten som du skapade.

 • Kan en och samma elev tillhöra olika grupper i Matematikportalen?

  Ja, det går bra. En av fördelarna med Matematikportalen är att det går att skapa flera olika grupper inom samma klass. På det sättet individanpassas uppgifterna mer för eleverna.

 • Finns det något lättare sätt att komma åt elevresultat istället för att hitta Live-statistik knappen?

  På lärarsidan under Mina grupper ser du alla dina grupper som du har skapat. Bredvid varje grupp ser du en symbol som ser ut som ett stapeldiagram. Klicka på den så kommer du åt alla elever i gruppen och deras resultat.

 • Hur kan jag byta årskurs eller ändra nivå för enstaka elever i Supertränaren?

  Du kan byta årskurs på enstaka elever inne i Supertränaren. I klass/grupplistan på startsidan av Supertränaren kan startnivån ställas in genom att du klickar på ”Justera årskurs”. Startnivå är i grunden elevens årskurs. 

  OBS! Justera enbart årskursen vid terminstart, eftersom algoritmerna nollställs och tidigare resultat inte längre räknas när årskursen ändras. 

  Supertränaren har en adaptiv algoritm som innebär att uppgifterna anpassas automatiskt efter elevernas kunskapsnivå. Om eleven besvarar uppgifterna rätt så ökar svårighetsgraden. Om eleven svarar fel så sänks svårighetsgraden och eleven får lättare uppgifter.
   

    

 • Finns det något sätt att screena eleverna som man sedan kan sätta årskurs utifrån?

  För att screena eleverna rekommenderar vi att man som lärare aktivt planerar olika aktiviteter för eleven inne i Supertränaren. När eleven för första gången påbörjar sitt arbete i Supertränaren så motsvarar svårighetsgraden på uppgifterna den årskurs eleven går i. Efter att eleven har svarat på cirka 100 uppgifter kommer Supertränaren att anpassa svårighetsgraden till elevens riktiga kunskapsnivå. Detta hjälper eleven att befästa kunskaper eller fördjupa sig mer inom olika arbetsområden, och ger dig som lärare en bra möjlighet att se elevens styrkor och svagheter inom olika områden.

  För att komma åt elevresultat tittar du på statistiken inne i Supertränaren. Här får du en samlad bild över resultatet för alla elever i klassen/gruppen. Genom att välja fliken Specificerat visningsläge får du ett detaljerat underlag över elevens kunskaper som visar elevernas starka och svaga sidor inom samtliga arbetsområden i jämförelse med kunskapskraven i ämnet matematik.

Viktiga ord och begrepp

Här hittar du de vanligaste orden och begreppen som förekommer i Matematikportalen och som det är bra om du blir bekant med. 

 • Aktiviteter

  Uppdrag där eleverna kan vara mer eller mindre aktiva och omsätta sina kunskaper på ett annat sätt än det traditionella. Varje aktivitet innehåller en tydlig beskrivning på hur man ska utföra den, det material som du som lärare måste ha till hands, samt förslag på anpassningsmöjligheter.     

 • Avsnitt

  Videogenomgångar med tillhörande övningar utifrån delar i det centrala innehållet i ämnet matematik: Taluppfattning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring samt Problemlösning. 

 • Elevrapporter

  Ger en snabb överblick över elevresultat på individ-, grupp- och arbetsområdesnivå under en längre period: vecka, månad, termin eller skolår.

 • Geometritränare

  Olika typer av uppgifter med olika svårighetsgrader inom arbetsområdet Geometri som oftast är kopplade till Geogebra för att visualisera olika matematiska samband för eleverna. Här finns även uppgifter inom andra arbetsområden såsom Statistik och Samband och förändring.  

 • Individanpassad övning

  Uppgifter inom olika arbetsområden som individanpassas utifrån elevernas nivå så att varje elev utmanas och kunskaperna fördjupas och breddas.

 • Inmatningsfältsövning

  En övning där man själv anger svaret i form av ett hel- eller decimaltal. 

 • Kopieringsunderlag

  Problemlösningsuppgifter av olika svårighetsgrader som är knutna till olika teman. Dessa uppgifter är utskrivbara. Till samtliga uppgifter medföljer facit. 

 • Livestatistik

  Ger en snabb överblick (direkt återkoppling) över elevsvar som du kan följa under lektionen. Du kan se om eleverna har kommit igång med sitt arbete, hur länge de har tittat på videogenomgångar och hur de har besvarat frågorna (alltså antal rätt och fel svar som de har angett).  

 • Multiple choice-övning

  En övning där det finns bara ett rätt svar och där det rätta svaret väljs från angivna svarsalternativ. 

 • SupertränarBattle

  SupertränarBattle är en spelliknande aktivitet som eleverna kan ha roligt med när de behöver en liten paus under matematiklektionen. 

  I SupertränarBattle tävlar eleverna mot varandra och frågorna är anpassade till elevernas egen nivå, precis som i Supertränaren. I ett SupertränarBattle får eleverna blandade frågor från olika matematiska områden, inom den nivå som de är registrerade på. I ett ”battle” tävlar elever från samma stadie mot varandra. 

 • Supertränare

  Supertränaren ett verktyg där eleverna har möjlighet träna upp eller fördjupa sig i samtliga arbetsområden i ämnet matematik efter sina förmågor. Supertränaren har en adaptiv algoritm, vilket innebär att nivån kontinuerligt anpassas till elevernas kunskapsnivå efterhand som de svarar på frågorna.  

 • Videogenomgång

  En kort film, en inspelad genomgång, där de viktigaste momenten inom ett arbetsområde förklaras. Med hjälp av genomgången få eleverna bättre förståelse för det de gör under sina matematiklektioner.

 • Årskurser

  Här finns samtliga lektioner som ligger inne i Matematikportalen samlade årskursvis.

 • Årsplaneringar

  Färdiga årskursplaneringar som utgår från ämnesplanen och består av ett visst antal perioder. Varje period innehåller en kort beskrivning av vad perioden kommer att handla om, vilka viktiga begrepp som ska gås igenom och vilka förmågor man ska arbeta med under perioden.  

 • Övning

  Uppgifter som är knutna till ett specifikt arbetsområde. Det finns två typer av övningar: multiple choice – eleven väljer bland de angivna svarsalternativen (endast ett rätt svar är möjligt) eller inmatningsfält – eleven anger svaret i inmatningsfältet som ett hel- eller decimaltal.