Teknik | Gleerups

Digitala läromedel - användande och teknik

Det material du laddat upp sparas i 18 månader, så om du inom den perioden återköper (återaktiverar) din licens så kan du åter nå detta material.
När din licenstid närmar sig sitt slut blir du automatiskt påmind om att ladda ned det material som du laddat upp. Du når dina uppladdade filer i boken/webben under “Inställningar” -> “Uppladdade filer”.

För att arbeta optimalt med t.ex. vissa laborationer så krävs en viss skärmstorlek. Det är upp till dig hur stor skärm du anser du behöver men vi rekommenderar en skärm om minst 10 tum för dessa.

 

Din iPad kan vara inställd så att det automatiskt blir stor bokstav i början av texten i ett skrivfält, t.ex. i en interaktiv övning. Detta kan vara irriterande, om du egentligen vill ha en liten bokstav där. För att ändra denna inställning, klicka på "Inställningar - Allmänt - Tangentbord - Automatiska versaler".

Du kan rensa temporära internetfiler och cookies i din webbläsare för att säkra att du har den senaste uppdateringen av det digitala läromedlet.
Se nedan för utförliga instruktioner.


Funkar på alla webbläsare
1 Tryck ”Ctrl” + ”Shift” + ”Del”
2 Se på specifik beskrivning nedan vad som ska vara ikryssat för att rätt saker ska rensas
3 Klicka ”Ta bort/Rensa”


Internet Explorer 10+
1 Klicka på ”Verktyg” (ett kugghjul) i övre högra hörnet av webbläsaren
2 Gå in under ”Säkerhet” och välj "Ta bort webbhistorik …"
3 I den dialogruta som kommer upp ska följande vara förkryssat:
   a Temporära internetfiler och webbplatser
   b Cookies och webbdata
   c Historik
4 Klicka på "Ta bort"


Mozilla Firefox 24+
1 Klicka på Firefoxs meny i övre vänstra hörnet
2 Klicka på pilen till höger om "Historik" (History) och klicka sedan på "Rensa senaste historiken" (Clear Recent History)
3 I den dialogruta som kommer upp ska följande vara inställt:
   a Ställ tidsintervallet till "Allt"
   b ”Cookies” ska vara ikryssat
   c ”Webbdata” (Cache) ska vara ikryssat
4 Klicka "Rensa nu" (Clear Now)


Google Chrome 29+
1 Klicka på "Anpassa och kontrollera …" i övre högra hörnet (symboliserad av tre horisontella linjer)
2 Klicka på ”Historik”
3 Klicka på knappen "Ta bort webbinformation…" direkt under rubriken
4 I den dialogruta som kommer upp ska detta vara inställt:
   a Tidsintervall "Från tidens början"
   b ”Ta bort cookies…” ska vara ikryssad
   c ”Töm Cacheminnet” ska vara ikryssad
5 Klicka på "Rensa webbinformation"

Jag vill skapa länkar direkt in i Gleerups läromedel från vår skolas eller kommunens portal, hur gör jag det?
Gleerups digitala läromedel är internetbaserade “molntjänster” och du kan enkelt länka in till en specifik plats i produkten.Vid varje “Skapa tillägg” finns det en “ankarpunkt” som heter “Länka hit”, där finns en direktlänk som du kopierar och använder för att länka till den specifika plantsen. I Gleerups interaktiva böcker och i Gleerups webbar kan du dessutom skapa egna tillägg som är utmärkta för att länkningar. 
I läromedlen finns funktionen Länka hit som ger dig en direktlänk till varje avsnitt. När du vill länka till ett specifikt ställe kopierar du bara adressen som finns under ”Länka hit”. Genom att använda länken i t ex skolans lärplattform, ett e-postmeddelande eller ett externt dokument kan du skapa planeringar och arbetsuppgifter med direkta hänvisningar till det digitala läromedlet.
 

Ja! Gleerups erbjuder federerad inloggning / “single sign-on” via Skolfederation. Förenklad inloggning finns också genom att koppla användaruppgifterna hos Gleerups med ett konto för Google+, Office 365 eller Facebook.

 

Gleerups har också erfarenheter och lösningar från olika kommuner som baseras på standarder som SAML2, eller andra lösningar med Office 365 eller Google+ / GAFE som förenklar kontohanteringen. Kontakta oss gärna om du har frågor kring detta.