Jag är Clio avtalskund. Vad händer nu? Får jag automatiskt nya licenser? När går mitt avtal ut?

Vi har skickat ut fyra olika kundbrev

Till kontaktpersoner
1. Explorokunder som redan blivit fakturerade i år och som kommer få tillgång till Exploro resten av sin licenstid.
2. Kunder i avtal som ska beställa licenser från GR/LM/Skolon istället.
3. Kunder i avtal som gått/går ut april 2023 tom augusti 2023

Till alla kunder
4. Information till alla kunder om att Clios portal stängs ner
 
Det är två saker man behöver ha i åtanke när man pratar med kunder. Dels kan kunder fråga om sin avtalslängd (dvs när det större avtalet går ut), men sedan kan de även fråga om sin licenslängd, dvs när de nuvarande licenserna går ut. En kund kan t. ex. ha ett gällande avtal tom 2025, men deras nuvarande licenser går ut i augusti 2023, vilket innebär att de fått kundbrev 2 och behöver göra en ny beställning av Exploro under augusti 2023.
 
Ni hittar samtliga avtalslängder i detta dokument i kolumn N:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSvHN57tWjFBIvsxoGMHOHj7c9fZzf1G/edit#gid=103184200
 
Och ni hittar senaste fakturainfo samt slutdatum på licens i kolumn D här:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16iDaqdgFBpTvT1qSzEI2hrioeReQT8xNsjvRhqWmZpw/edit#gid=0
 
Ett exempel: Svenska skolan i Gran Canaria
Finns på rad 25. i filen "Kopia av Accounts by Municipality", avtalet gäller tom 2024-09-04, men enligt fil "Clio_Fg fakturaunderlag" rad 262 går licenserna ut 2023-09-04. Detta innebär att Svenska skolan i Gran Canaria kommer att få Explorolicenser tom 2023-09-04 och därefter ska de beställa nya licenser via sin ordinarie återförsäljare enligt deras avtal.