Kunskapsskolan - Kunskapsporten

Beskrivning av hur Kunskapsskolornas koppling till Gleerups fungerar.

Kunskapsskolorna loggar in med hjälp av Skolfederationen men använder djuplänkar från våra läromedel som de bygger in i sin egen portal Kunskapsporten.

Gleerups (via ITCM) tillhandahåller en automatiskt licenstilldelningar för elever och lärare när de loggar in via Kunskapsporten.