När kommer ny version av Utkik Teknik?

Vi har nu ca 180 ex kvar av Utkik Teknik upplaga 1. Förhoppningsvis räcker denna ett tag till men vi har beslutat att ej göra tilltryck på den. Upplaga 2 planeras att gå till tryck i oktober så den nya upplagan förväntas finnas i november.

Alltså Utkik Teknik Uppl 2 förväntas finnas i lager från november.