Kan vi vara pilotskola för Gleerups läromedel i bara vissa ämnen eller stadier?

En skola kan vara pilotskola i de ämnen eller på de stadier som passar för skolan.