Under hur lång tid är skolan pilotskola?

Skolan är pilotskola för Gleerups under minst ett läsår.