Varför ser jag inte min inköpta licens, jag ser bara min Prova Gratis-licens

Du måste tilldela dig ditt inköpta läromedel. Du hittar alla tillgängliga lärarlicenser under rubrikens "Skolans läromedel". Hittar du inte ditt läromedel trots detta kan det bero på att licenserna hamnat på ett dubblettkonto eller fel enhet. I de fallet behöver ni kontakta oss så vi flyttar licenserna eller dig till rätt enhet.

Du hittar alla skolans elev- som lärarlicenser sammanställda under Administration - Läromedel.