Elevinformation licensvillkor digitala läromedel

Skolan och eleven förfogar över produkten i enlighet med särskilt avtal med Gleerups samt författare och andra upphovsmän till produkten. Några viktiga punkter i dessa villkor är följande.

 

1. Lösenord

Elevens lösenord är personligt. Eleven skall iakttaga sekretess avseende lösenord och har inte rätt att lämna lösenord till annan.

 

2. Upplåtelsens omfattning

Eleven äger rätt att under den tid elevens licens är giltig genom dator, surfplatta, mobiltelefon ta del av innehållet i produkten. Licensen är personlig för eleven och eleven äger inte rätt att låta annan person, som inte har giltig licens för produkten, ta del av innehållet i produkten.

 

3. Kopiering

Eleven äger rätt att skriva ut högst 15 A4-sidor av innehållet i respektive digitalt läromedel. Eleven kan använda sig av den möjlighet Gleerups erbjuder i respektive digitalt läromedel att skapa tidsbegränsade offline-versioner av delar av produkten. All annan form av nedladdning eller kopiering av innehåll i produkten är otillåten.

 

4. Spara material i produkten och göra material tillgängligt för andra än eleven

Eleven informeras om att eleven och skolan ansvarar för innehållet i sådant material och ansvarar för att materialet inte är upphovsrättsligt skyddat, stötande eller dylikt.

 

5. Påföljder

Gleerups har vid brott mot dessa villkor rätt att stänga av elev respektive skola till tillgång till produkten.