Pedagogik som vetenskap – en inbjudan, 2 uppl e-bok

Pedagogik som vetenskap – en inbjudan, 2 uppl e-bok

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Pedagogik är en av de klassiska vetenskapliga disciplinerna och har som universitetsämne en hundraårig tradition. I takt med att samhället förändras har även det innehåll som sysselsätter pedagogiken ändrats. Var befinner sig det vetenskapliga ämnet pedagogik i dag? Hur ser den historiska bakgrunden till ämnets framväxt ut? Vilka är de fundament som håller samman pedagogikämnet? Vilka framtida utmaningar finns att hantera? 
 

I den här boken medverkar några av Sveriges främsta forskare i pedagogik. Genom deras olika nedslag i pedagogisk forskning erbjuds en pluralistisk förståelse för det pedagogiska landskapet och ämnets framväxt och utveckling. 
 

Några av de teman som tas upp i boken rör pedagogikens roll i lärarutbildningen, forskning om skolans kunskapsfrågor, internationella jämförelser av länders utbildningssystem, förändrade gränslinjer mot andra vetenskapsområden så som exempelvis utbildningsvetenskap, samt inomdisciplinära förändringar och utmaningar. Andra teman som lyfts i boken är vilken betydelse synen på vad det innebär att vara människa har för pedagogiska relationer och på vilka sätt pedagogiken som akademiskt ämne kan närma sig den vardagliga praktiken i olika pedagogiska situationer och sammanhang. 
 

I bokens andra upplaga har två kapitel tillkommit, ett om pedagogisk retorik och det andra i pedagogisk filosofi, där båda på olika sätt hanterar pedagogikens normativa samhällsuppdrag och funktion. 
Kurslitteratur i tillgängligt format
Denna titel finns tillgänglig som e-bok hos Studora. Med Studora får du tillgång till Gleerups e-böcker i 180 dagar. På köpet får du en digital plattform med många smarta funktioner för effektiv inlärning.

 

Redaktör för boken är Mattias Nilsson Sjöberg han innehar en doktorsexamen i pedagogik och är verksam vid Högskolan Kristianstad.
Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. 
Johan Dahlbeck är docent i pedagogik vid Malmö universitet. 
Tomas Englund är seniorprofessor i pedagogik vid Örebro universitet. 
Tina Kindeberg är lektor och docent i pedagogik och i ämnet retorik vid Lunds universitet och professor II vid universitetet i Syd Ost Norge. 
Sverker Lindblad är seniorprofessor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 
Claes Nilholm har arbetat som professor i pedagogik vid flera svenska högskolor och universitet, senast i Uppsala. 
Daniel Pettersson är professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle. 
Karin Rönnerman är professor em. i pedagogik och verksam vid Göteborgs universitet. 
Daniel Sundberg är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Lennart Svensson är professor emeritus i pedagogik vid Lunds universitet. 
Roger Säljö har en bakgrund som professor i pedagogisk psykologi och verksam vid Göteborgs universitet. 
Ingegerd Tallberg Broman är seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet. 
Ninni Wahlström är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Moira von Wright är professor i pedagogik och verksam som gästprofessor vid Högskolan i Halmstad. 

  • Artikelnr : 51113692
  • Upplaga : 2.1
  • Utgivningsår : 2024
Recensioner

Ur BTJ-häfte nr 23, 2023. Lektör: Katharina Jacobsson

Pedagogik som vetenskap är en antologi med universitetslektor Mattias Nilsson Sjöberg som redaktör. Antologins kapitelförfattare är professorer och docenter som strävar efter att ge bilder av vad pedagogik som vetenskap kan eller bör vara. De speglar dess historia och nutid samt ställer frågor om framtiden. I denna andra upplaga har tillkommit två kapitel: ett om pedagogisk retorik samt en pedagogisk-filosofisk betraktelse över relationen mellan sanning och fiktion. Som helhet ger boken en plattform där författarna från olika perspektiv betraktar pedagogik. Kapitlen håller hög kvalitet och tillsammans ger de en inbjudan till att reflektera över framtida utmaningar. En av de avslutande texterna diskuterar policy och skolans uppdrag som samhällsinstitution, vilket är mycket intressant. […] Detta är en mycket bra antologi, som ger en bredd inom en vetenskaplig disciplin. De olika forskarnas bidrag bildar en gedigen bild av ämnet, men öppnar för kommande förändringar. Ett utbyte av tidigare upplaga rekommenderas.